171019 Vibo Entreprenør_Stortuva Barnehage.jpg

I konkurranse med nasjonale og regionale entreprenører har VIBO Entreprenør AS vunnet totalentreprisen om byggingen av Stortuva Barnehage på Ålvundeid i Sunndal kommune. Som vinner har vi inngått avtale om samspillfase med byggherre og sluttbrukere om videre optimalisering av prosjektet. Målet er oppstart på byggeplass 01.03.17

Med oss i prosjekteringsarbeidet har vi PKA Arkitekter AS, Norconsult AS, Gridseth Rør AS, Bratseth AS, Comfort Teknikk AS og Mikkelsen Maskin AS.

Juryen til byggherre trekker blant annet frem følgende i sin begrunnelse:

«Juryens vurdering er at forslaget i meget stor grad viser forståelse for intensjonene i konkurransegrunnlaget. Forslaget har løst de fleste kravene fra konkurransegrunnlaget på en meget god måte». «Forslaget har meget god overordnet sammenheng mellom de ulike krav og fremstår som et solid og godt gjennomarbeidet prosjekt.»

- Dette er en bekreftelse på at det er lagt ned svært godt arbeid på prosjektet, og en bekreftelse på at vi finner gode løsninger for våre kunder til riktig pris. Samtidig benytter vi oss av lokale samarbeidsparter, slik at størst mulig del av verdiskapinga kommer lokalt næringsliv til gode, sier daglig leder i Vibo, Rolf Kvernberg.

Vi vil takke våre samarbeidspartnere for et godt og velfungerende samarbeid så langt, og ser frem til fortsettelsen!