171018 Ny Betongstasjon.jpg

Vibo Entreprenør AS går sammen med Mikkelsen Maskin AS og Schei's Transport AS om etablering av en topp moderne betongfabrikk på Røtet i Surnadal.

 

Fram til nå har VIBO stått for betongproduksjonen i dalføret på sin betongstasjon på Syltbakken, med tradisjon fra betong og boligbygging fra 1952.

- Over lengre tid har det meldt seg et behov for oppgradering og fornying av betongstasjonen vår. Selv om deler av anlegget er fornyet i senere tid, så er store dele av anlegget fra da betongstasjonen ble etablert på Syltbakkan. En større oppgradering var derfor nødvendig, og med gode samarbeidspartnere i Mikkelsen Maskin AS og Schei's Transport AS har vi funnet en optimal løsning for framtida, sier daglig leder i Vibo, Rolf Kvernberg

 

Etableringen av den nye betongstasjonen vil sikre rasjonell og pålitelige betongleveranser for vår region for framtida, og sikre arbeidsplasser for de ansatte ved dagens produksjonsanlegg.

 

Den nye fabrikken vil fremstille betong etter en rekke resepter som er tilpasset krav og bruksområde. VIBO er allerede i dag sertifisert av Kontrollrådet for betongprodukter for produksjon av alle typer fabrikkblandet betong i strengeste klasse iht. NS-EN 206 Det vil si strenge krav til produkt og kvalitetskontroll.

 

Fabrikken vil gi oss større fleksibilitet ift. leveranse av ulike typer betong. I f.eks. vei- og anleggsprosjekter er det behov for lavvarmebetong basert på anleggssement, mens det ellers er behov for betong basert på standard sement. Med to betongsiloer er det mulig å betjene begge disse markedene samtidig.

 

Vibo Entreprenør AS står som formell initiativtaker på nyetableringen, men den nye betongstasjonen vil bli overtatt av det nyetablerte firmaet, Surnadal Betong AS, så snart produksjonen er i gang. Dette er planlagt gjennomført i løpet av høsten 2017.

 

Investeringen i et nytt anlegg er et stort økonomisk løft for det nye selskapet, og vi mener det er et marked for en lokal betongprodusent. Tilbudet er viktig for både næringslivet i regionen, det offentlige og privatkunder.

171018 Ny Betongstasjon-3.jpg

Bilder fra endt grunnarbeid. På bildet er representanter fra Mikkelsen maskin AS og Vibo Entreprenør. Schei's Transport AS var ikke tilstede. Fv. til h.: Trond Gullik Mikkelsen og Mette Helene Strand Mikkelsen fra Mikkelsen Maskin, Arne Harald Moe, Ola Svinsås og Lars Nyvik som vil bli ansatte i Surnadal Betong AS, Rune Sande og Per Gunnar Hønsvik som har utført betongarbeidet på tomta og Odd Inge Kvernberg som har vært Prosjektkoordinator under etablering av ny betongfabrikk

VIBO_REV1_3d_3.jpg

3d illustrasjon av den nye fafrikken.