S & T logo liggende.png

Salvesen & Thams og COOP Orkla Møre har inngått avtale om at Salvesen & Thams kjøper COOP Orkla Møres 50% av aksjene i selskapene VIBO Entreprenør AS og Salcom AS, mens COOP Orkla Møre kjøper Salvesen & Thams sine 21% av aksjene i Løkken Kjøpesenter AS. Etter dette blir Salvesen & Thams 100% eier av VIBO Entreprenør og Salcom.

- Salvesen & Thams ønsker å videreutvikle vårt engasjement innen entreprenørvirksomhet i Midt-Norge, sier styreleder Bjørn M. Wiggen. – Vi ser potensiale i å videreutvikle virksomheten i VIBO Entreprenør i samarbeid med Børset & Bjekset Entreprenør hvor vi eier 65% samt med Salvesen & Thams Eiendom. I tillegg er VIBO Entreprenør representant for Nordbohus i vårt nærområde, som vi tror kan utvikles videre.

- COOP Orkla Møre har vært med på å utvikle VIBO Entreprenør i flere år, sier administrerende direktør Arild Sørlien. – Selskapet er godt rustet til å fortsette sin positive utvikling, men for COOP Orkla Møre er det nå et riktig tidspunkt å frigjøre kapital for å støtte fundamentet for vår kjernevirksomhet.

Det blir ingen endringer i ledelse eller organisasjon i VIBO Entreprenør som følge av transaksjonen.

- Vi ser fram til å fortsette vår utvikling som et heleiet selskap av Salvesen & Thams, sier daglig leder Rolf Kvernberg. – Det har også fungert godt med dagens eierskap, men vi ser at vi nå får en eier som har vår virksomhet som et definert satsningsområde. Dette kan gi oss nye muligheter.   

Svein Sivertsen vil bli valgt som ny styreleder, og Geir Arne Rao som nytt styremedlem i VIBO Entreprenør AS.

 

Vibo og NH Liggende.jpg