Prosjektutvikling

VIBO Prosjektutvikling AS – nytt eierskap.

VIBO Prosjektutvikling AS er solgt fra VIBO Entreprenør AS til Salcom AS, og i forbindelse med salget er selskapsnavn endret til Salcom Eiendom AS. Salcom AS er eid 50% av Salvesen & Thams AS og 50% av Coop Orkla Møre SA.

Yngve Bakken er ansatt som daglig leder i nyopprettet selskap Salcom Prosjekt AS, og vil fortsatt også være daglig leder i Salcom Eiendom AS. Han vil hovedsakelig ha kontorsted hos Salvesen & Thams på Løkken, men vil fortsatt ha kontor hos Vibo Entreprenør i Rindal.

Salcom sin ambisjon er å bli ledende aktør innen boligrelatert prosjektutvikling og utbygging i Orkdalsregionen spesielt, i tillegg vil gjennomføring av prosjekter i Trondheimsregionen og på Nordmøre gjennom eksisterende prosjektportefølje i Salcom, Salvesen & Thams og Coop Orkla Møre ha høy prioritet.

VIBO Entreprenør er svært positive til at 2 av våre eiere med dette satser tungt på prosjektutvikling i Orkdalsregionen. Igjennom gode avtaler og nært samarbeid gleder vi oss til å ta del i denne satsningen.

Kontaktinfo:

Salcom Prosjekt AS - yngve@salcom.no – 909 40 514

VIBO Entreprenør AS – se kontakter