VIBO Entreprenør AS utfører alle typer byggeoppdrag i geografien Kristiansund til Trondheim med base fra hovedkontoret Rindal og avdelingskontor  i Orkdal. En spennende geografi der regionsentra Kristiansund og Orkanger ventes å være vekstområder i mange år framover.

Vi er en erfaren entreprenør og besitter bred faglig kompetanse. Vi har sentral godkjenning, og besitter derfor kompetanse til å ta på alle typer byggeoppdrag. Denne bredden av kompetanse ser vi på som ett av våre største konkurransefortrinn. Verdier som punktlighet, skikkelighet og kvalitet noe vi jobber etter, og som våre kunder verdsetter.

VIBO Entreprenør har utviklet et godt samarbeid med mange lokale aktører, og vi har gjennomført flere totalentrepriser sammen med lokale underentreprenører og leverandører.

Vi viser samfunnsansvar lokalt med å støtte lag og foreninger. I tillegg er VIBO Entreprenør aktiv i lokal næringsforening og deltar aktivt i utvikling av lokalt næringsliv.

VIBO Entreprenør AS ble etablert i 2001, og videreførte all virksomhet til Landsem og Løfald Entreprenør AS i Rindal, med erfaring i entreprenørbransjen siden 1971, og M. Botten AS i Surnadal, med tradisjon fra boligbygging og betongvirksomhet fra 1952. I 2011 fusjonerte VIBO med Kvatro AS avd. bygg, med VIBO Entreprenør AS som overtakende selskap. VIBO eies i dag i sin helhet av Salvesen & Thams.

VIBO Entreprenør er med våre 60 ansatte en av de største entreprenørvirksomhetene i regionen og én av de største bedriftene med forretningsadresse i Rindal.