Telefon - 480 41 100

E-post - vibo@vibo.no  

Administrasjon:

Kontorleder - Heidi Snøsen - 990 07 442

Prosjektleder - Romund Aune - 913 48 004

Prosjektleder - Birger Løfald - 481 30 115

Prosjektleder - Rolf Kvernberg - 915 15 094

Prosjektleder - Svein Sæther - 911 24 460

Prosjektleder - Tølløv Bjørnstad - 415 65 708

Leder Service - Bjørn Gunnar Sletvold - 909 70 207

Daglig leder - Yngve Bakken - 909 40 514

Faktura:

EHF faktura: Org.nr: 982 749 425

E-post faktura: heidi.snoesen@vibo.no

Hovedkontor, Rindal:

Stokkøyan, Rindalslina 879, 6657 Rindal