NBHO Ansatte foran Remegården.jpgI starten av januar flytter Nordbohus Orkladal inn i nye lokaler i Remegården, sier markedssjef Pål Sande. Vi gleder oss veldig til å komme oss inn i nye lokaler sentralt på Orkanger.

Nordbohus Orkladal er et nytt selskap heleid av Salvesen & Thams Entreprenør som opprettes for å øke fokuset på boligutvikling i regionen. Selskapet, som vil være meget salgs- og markedsorientert, vil ha et tett samarbeid med Vibo Entreprenør og Nordbohuskjeden sentralt. Nordbohus Orkladal vil med dette videreføre boligsatsningen til Vibo Entreprenør.

Det nyopprettede selskapet vil ha hovedkontor på Orkanger, og fortsette sin satsning mot boligmarkedet på Nordmøre fra VIBO sine lokaler i på Syltbakkan i Surnadal og Stokkøyan i Rindal. 

Salvesen & Thams, som også eier Vibo Entreprenør, forsterker satsingen inn mot boligmarkedet basert på den kvalitet og leveringsdyktighet som Vibo og Nordbohus allerede står for. Gjennom å bli mer synlig samt utvikle nye attraktive tilbud, ser Salvesen & Thams et større potensial på boligsiden enn det som tas ut i dag. Det er også verdt å merke seg at Vibo/Nordbohus Orkladal nå er den største aksjonæren i Nordbohuskjeden nasjonalt. 

• Vi har stor tro på at dette vil styrke tilbudet til kunder som ønsker seg inn i småhusbebyggelse i regionen. Det forplikter å representere Nordbohus med høyt fokus på kvalitet og leveringsdyktighet, sier markedsjef Pål Sande i Nordbohus Orkladal. 

• Salvesen & Thams vil nå kunne tilby et helhetlig tilbud av tomter, eneboliger og leiligheter for alle kundegrupper i vårt definerte nedslagsfelt, sier daglig leder i Salvesen & Thams, Geir Arne Rao.

Vårt hovedfokus blir å være et tydelig alternativ for dem som ønsker å bygge bolig. Vi har tilgang på nesten 300 tomter i vårt nedslagsfelt som enten er klar til å bygges eller områder som er under utvikling. Vi ønsker at alle som er interessert i å få innblikk i hva som skjer på boligfronten kan komme innom for å snakke med oss.

Tidligere ansatte i boligavdelinga i VIBO blir med over i det nye selskapet. Totalt blir vi 7 stk. Daglig leder blir Aasmund Lie. I tillegg blir boligkonsulentene Svein Brun og Svein Olav Semundset med over, sammen med prosjektlederne Odd Morten By, Øystein Haugen og Torsten Sæther, sier Sande.

Vi har avtale med VIBO for å få utført ulike byggeoppdrag.