1710 Ny betongstasjon fellesbilde.jpg

Vibo Entreprenør AS har sammen med Mikkelsen Maskin AS og Schei's Transport AS etablert en topp moderne betongfabrikk på Røtet i Surnadal. Betongproduksjonen videreføres i det nyetablerte firmaet Surnadal Betong AS

Etableringen av den nye betongstasjonen vil sikre rasjonell og pålitelige betongleveranser for vår region for framtida, og sikre arbeidsplasser for de ansatte.

 

Den nye fabrikken vil fremstille betong etter en rekke resepter som er tilpasset krav og bruksområde. VIBO er allerede i dag sertifisert av Kontrollrådet for betongprodukter for produksjon av alle typer fabrikkblandet betong i strengeste klasse iht. NS-EN 206 Det vil si strenge krav til produkt og kvalitetskontroll.

 

Fabrikken vil gi oss større fleksibilitet ift. leveranse av ulike typer betong. I f.eks. vei- og anleggsprosjekter er det behov for lavvarmebetong basert på anleggssement, mens det ellers er behov for betong basert på standard sement. Med to betongsiloer er det mulig å betjene begge disse markedene samtidig.

 

Vibo Entreprenør AS står som formell initiativtaker på nyetableringen, men den nye betongstasjonen vil bli overtatt av det nyetablerte firmaet, Surnadal Betong AS, så snart produksjonen er i gang. Dette er planlagt gjennomført i løpet av høsten 2017.

 

Investeringen i et nytt anlegg er et stort økonomisk løft for det nye selskapet, og vi mener det er et marked for en lokal betongprodusent. Tilbudet er viktig for både næringslivet i regionen, det offentlige og privatkunder.

 

Bilde av den nye betongfabrikken

171018 Montering ny Betongstasjon-13.jpg