Betong

Betongproduksjonen til Vibo Entreprenør videreføres i det nyetablerte firmaet Surnadal Betong AS

1710 Ny betongstasjon fellesbilde.jpg

Vibo Entreprenør AS har sammen med Mikkelsen Maskin AS og Schei's Transport AS etablert en topp moderne betongfabrikk på Røtet i Surnadal. Betongproduksjonen videreføres i det nyetablerte firmaet Surnadal Betong AS, org. nr. 819 625 352, og virksomheten er flyttet til Trelastvegen 6, 6652 Surna.

 

Kontaktinformasjon, Surnadal Betong AS:

Besøksadresse/Postadresse: Trelastvegen 6, 6652 Surna

E-post: post@surnadalbetong.no

Bestilling:  Tlf. 415 16 445
                                   

Ansatte:

Daglig leder                Lars Nyvik                  911 69 661      ln@surnadalbetong.no

Blander/Sjåfør            Arne Harald Moe        971 38 195      ahm@surnadalbetong.no

Pumpesjåfør               Ola Svinsås                915 35 422      os@surnadalbetong.no

 

 

Etableringen av den nye betongstasjonen vil sikrer rasjonell og pålitelige betongleveranser for vår region for framtida, og sikre arbeidsplasser for de ansatte.

Den nye fabrikken vil fremstille betong etter en rekke resepter som er tilpasset krav og bruksområde. VIBO er allerede i dag sertifisert av Kontrollrådet for betongprodukter for produksjon av alle typer fabrikkblandet betong i strengeste klasse iht. NS-EN 206 Det vil si strenge krav til produkt og kvalitetskontroll.

Fabrikken vil gi oss større fleksibilitet ift. leveranse av ulike typer betong. I f.eks. vei- og anleggsprosjekter er det behov for lavvarmebetong basert på anleggssement, mens det ellers er behov for betong basert på standard sement. Med to betongsiloer er det mulig å betjene begge disse markedene samtidig.

Investeringen i et nytt anlegg er et stort økonomisk løft for det nye selskapet, og vi mener det er et marked for en lokal betongprodusent. Tilbudet er viktig for både næringslivet i regionen, det offentlige og privatkunder.

Bilde av den nye betongfabrikken

171018 Montering ny Betongstasjon-13.jpg